کد آگهی:
24485
شماره تماس:
۰۹۳۵۳۲۸۴۰۵۰
عنوان آگهی :

خریدار سوئت منطقه جمهوری تهران

نوع آگهی :
درخواست اتاق و سویت
توضیحات آگهی :


مبلغ اجاره تا به تومان : 400,000
مبلغ اجاره از به تومان : 100,000
مبلغ ودیعه تا به تومان : 5,000,000
مبلغ ودیعه از به تومان : 1,000,000
نوع کاربری :

مسکونی

تا متراژ : 30
متراژ از : 10
منطقه :

جمهوری

شهر :

تهران

استان :

تهران