تعرفه ها

1-  هزینه آگهی ویژه برای 15 روز مبلغ 10 هزار تومان می باشد.

 2- هزینه تبلیغ در اسلایدر صفحه اول سایت املاک باشی برای  روز 100 هزار تومان می باشد.

 3- هزینه دریافت صفحه شخصی از برای یکسال 200 هزار تومان میباشد.